39 Santierului Street, 120226
BUZAU, ROMANIA
Tel.: +40-238-725 500
Fax: +40-238-710 779

Managementul Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii Ocupationale

BETA aplica un Sistem de Management al Calitatii si Mediului, respectand cerintele standardului ISO 9001 :2015 si cerintele standardului ISO 14001 :2015, ISO 45001: 2018, precum si cerintele celorlalte norme si reglementari aplicabile produselor.

 

   Scopul organizaţiei noastre este de a deveni un partener de afaceri în domeniul:

    Proiectarea şi fabricarea vaselor sub presiune şi a componentelor acestora, reactoare, schimbătoare de căldură, cuptoare, coloane, rezervoare de stocare, recipiente butoi pentru clor, conducte sub presiune, compensatoare de dilataţie,  cazane de abur şi componentele acestora, structuri metalice sudate,

 

recunoscut prin PERFORMANŢĂ si CELE MAI BUNE PRACTICI DIN INDUSTRIE

 

Obiectivele pentru realizarea acestui deziderat sunt:

 

-          Focalizarea tuturor acţiunilor noastre pentru satisfacţia totală  şi anticiparea necesităţilor viitoare ale clientului;

-          Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu furnizorii şi clienţii noştri;

-          Orientarea către prevenirea şi eliminarea neconformităţilor, conducând către „defecte zero”;

-          Îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, precum si  a performanţelor organizaţiei.

 

                 Ne angajăm să realizăm aceste obiective, individual şi colectiv, cu spirit de echipă, prin:

 

-          Realizarea si demonstrarea unei performante adecvate in sistemul de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;

-          Conformarea cu cerinţele legale aplicabile şi cu alte cerinţe la care vom subscrie conform propriilor riscuri şi aspecte de mediu;

-          Implicarea în îmbunătăţirea continuă a proceselor, stăpânirea riscurilor, prevenirea rănirilor, îmbolnăvirilor profesionale şi poluării;

-          Satisfacerea cerinţelor clientului şi cerinţelor legale/reglementare - ex. directive aplicabile produselor: 97/23/EC, 2010/35/EU, 2009/105/EC, Regulamentul (UE) Nr.305/2011, etc.;

-          Competenţa, responsabilitatea şi integritatea noastră, continuu actualizate;

-          Conştientizarea importanţei activităţilor noastre şi influenţa acestora asupra calităţii, mediului, sanatatii si securităţii ocupationale.

 

   Bazându-mă pe profesionalismul nostru, lucrând în echipă, respectând sistemul şi legislaţia în vigoare şi toate cerinţele la care am subscris, mă angajez să asigur toate resursele necesare succesului acestei politici.